Tuesday, 29/11/2022 - 11:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Phú Lộc

Du khảo về nguồn 2017

Content

300x250&text=Image

PHÒNG GD ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Phú Lộc Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kế hoạch số ……/THCSPL

Phú Lộc, ngày 16 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức du khảo về nguồn 2017)

Căn cứ chương trình số 170 CTr/HĐTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của HĐĐ An Giang về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

Căn cứ chương trình phối hợp số 330/ CTrLT-PGD ĐT –ĐTN ngày 14 tháng 11 năm 2016 giữa phòng giáo dục và đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ kế số 120/KH-THCS ngày 11 tháng 09 năm 2017 của trường THCS Phú Lộc.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tạo sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho trẻ em . Đồng thời thông qua đó tập hợp, thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động tập thể, vui tươi , giải trí lành mạnh, bổ ích, giáo dục truyền thống yêu nước của các em thông qua việc du khảo về nguồn.

- Vận động các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân cùng hỗ trợ, bồi dưỡng chăm lo cho trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện.

- Hoạt động du khảo hấp dẫn, vui khoẻ, bổ ích, lành mạnh, mang tính giáo dục, đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng tham gia: Đội viên trường THCS Phú Lộc ( Ưu tiên Ban chỉ huy liên đội)

2. Thời gian: Tham mưu Ban giám hiệu, Xã Đoàn Phú Lộc tổ chức vào ngày 17/12/2017

3. Địa điểm: Rừng tràm Trà Sư-Chùa Khmer- Siêu thị Tứ Sơn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1 .Giáo viên:

- Ông Đoàn Ngọc Lợi-TPT Đội Trưởng đoàn

-Ông Nguyễn Tuấn Vũ-BTCĐ Trường Phó trưởng đoàn

 

 

2. Học sinh:

- 50 học sinh của các lớp.

IV.Kinh phí tổ chức:

-Ban tổ chức ( Giáo viên): Đóng 100 000 đ/ người

-Học sinh: 230 000 đ

+ Vé xe: 145 000 đ

+ Vé tham quan Trà sư: 45 000 đ

+ Tiền ăn 2 buổi: 40 000 đ ( Một buổi ăn phụ trên xe, một buổi ăn tại Tịnh Biên)

V.Lịch trình:

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

5giờ 00 17/12/2017

Trường THCS Phú Lộc

Xe xuất phát đi Trà Sư

6 giờ 30 phút

Huyện Tịnh Biên

Ăn sáng ( Bánh mì trên xe-nước suối)

7 giờ 30 phút

Rừng tràm Trà Sư

( Đi xuồng máy)

Tham quan rừng tràm ( Đi theo đoàn)

10 giờ 30 phút

Tập trung bến tàu về xe

Về TT Nhà Bàng dùng cơm trưa

11 giờ 15

Dùng cơm trưa tại Nhà Bàng

 

12 giờ 00 phút

Tập trung lên xe

Đi chùa Bàu Mướp

13 giờ

Tập trung lên xe

Đi siêu Thị Tứ Sơn

16 giờ 00 phút

Tập trung lên xe

Về Phú Lộc

18 giờ 00 phút

Xe về THCS Phú Lộc

 

Trên đây là kết hoạch tổ chức chuyến du khảo về nguồn của Liên đội trung học cơ sở Phú Lộc.

Duyệt BGH

Duyệt xã Đoàn

Phú Lộc, ngày 16 tháng 11 năm 2017

TM. LIÊN ĐỘI THCS PHÚ LỘC

TPT ĐỘI

 

 

Đoàn Ngọc Lợi

 

PHÒNG GD ĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG THCS PHÚ LỘC

Số:………/QĐ.THCSPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 03 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập đoàn du khảo về nguồn năm học 2017-2018)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LỘC

Căn cứ chương trình số 170 CTr/HĐTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của HĐĐ An Giang về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

Căn cứ chương trình phối hợp số 330/ CTrLT-PGD ĐT –ĐTN ngày 14 tháng 11 năm 2016 giữa phòng giáo dục và đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ kế số 120/KH-THCS ngày 11 tháng 09 năm 2017 của trường THCS Phú Lộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập đoàn du khảo về nguồn năm học 2017-2018 tại Trà Sư –Tịnh Biên gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Đoàn Ngọc Lợi-TPT Đội Trưởng đoàn

-Mời ông Nguyễn Tuấn Vũ BTCĐ Trường

Điều 2: Các ông bà có tên trong điều 1 có trách nhiệm quản lí, tổ chức cho học sinh tham gia chuyến du khảo về nguồn theo kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong suốt hành trình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các bộ phận có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đoàn tự giải tán khi chuyến du khảo kết thúc.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2

-Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

LÊ TÔN NGUYÊN

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHUYẾN DU KHẢO 2017

Trò chơi số 1: Trò chơi cõng bạn

Mỗi đội cử ra 15 bạn xếp thành hành dọc. Bạn thứ 1 cõng bạn số 2. Bạn số 2 ôm vay bạn thứ nhất. Bạn số 3 cặp hông 2 chân bạn số 2. Bạn thứ 4 ôm vay bạn thứ 3. Cứ thế hết hàng.

Khi nghe người quản trò hô bắt đầu. Hai đội di chuyển khảng cách 10 m. Đội nào đến trước -> thắng cuộc.

Trò chơi số 2: Trò chơi chuyền vòng

Hai đội mỗi đội gồm 15 bạn đứng thành hai hàng nắm tay nhau quay mặt đối diện nhau. Khi nghe lệnh bắt đầu, Bạn đứng đầu hàng chuyển vòng qua người đưa tới bạn số 2, bạn số 2 tiếp tục chuyền qua người đưa tới bạn số 3, tiếp tục cho đến cuối hàng. Bạn cuối cùng của hàng cầm vòng tròn chạy về người quản trò làm bề bong bóng trên tay người quản trò -> thắng cuộc.

Trò chơi số 3: Đưa chiến sĩ qua sông

Hai đội mỗi đội gồm 15 bạn đứng vào tờ giấy A0 do người quản trò phát. Khi người quản trò nói bắt đầu, mỗi đội gồm 15 bạn di chuyển về đến đích bằng cách đi trên 2 tờ giấy. Đội nào có bạn rơi ra khỏi giấy xem như phạm vi và thua cuộc. Đội nào về đích trước -> thắng cuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

 

Đội 1 (Nhóm 1+2)

Đội 1+ Đội 2

Người quản trò:

Số 1

Đội 1+ Đội 3

Người quản trò:

Số 2

Đội 1+ Đội 4

Người quản trò:

Số 3

 

Đội 2 (Nhóm 3+4)

 

Đội 3 (Nhóm 5+6)

Đội 3+ Đội 4

Người quản trò:

Số 4

Đội 2+ Đội 6

Người quản trò:

Số 5

Đội 2+ Đội 5

Người quản trò:

Số 6

 

Đội 4 (Nhóm 7+8)

 

Đội 5 (Nhóm 9+10)

Đội 5+ Đội 6

Người quản trò:

Số 7

Đội 4+ Đội 5

Người quản trò:

Số 8

Đội 3+ Đội 6

Người quản trò:

Số 9

 

Đội 6 (Long Phú)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội 1 (Nhóm 1+2)

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 1+ Đội 2

Người quản trò: Số 1

Hạng:

Đội 1+ Đội 3

Người quản trò: Số 2

Hạng:

Đội 1+ Đội 4

Người quản trò: Số 3

Hạng:

 

 

 

Đội 2 (Nhóm 3+4)

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 2+ Đội 1

Người quản trò: Số 1

Hạng:

Đội 2+ Đội 6

Người quản trò: Số 5

Hạng:

Đội 2+ Đội 5

Người quản trò: Số 6

Hạng:

 

 

Đội 3 (Nhóm 5+6)

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 3+ Đội 4

Người quản trò: Số 4

Hạng:

Đội 3+ Đội 1

Người quản trò: Số 2

Hạng:

Đội 3+ Đội 6

Người quản trò: Số 9

Hạng:

 

 

 

Đội 4 (Nhóm 7+8)

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 4+ Đội 1

Người quản trò: Số 3

Hạng:

Đội 4+ Đội 3

Người quản trò: Số 4

Hạng:

Đội 4+ Đội 5

Người quản trò: Số 8

Hạng:

 

 

Đội 5 (Nhóm 9+10 )

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 5+ Đội 2

Người quản trò: Số 6

Hạng:

Đội 5+ Đội 4

Người quản trò: Số 8

Hạng:

Đội 5+ Đội 6

Người quản trò: Số 7

Hạng:

 

 

Đội 6 (Long Phú )

Trò chơi cõng bạn

Trò chơi chuyền vòng

Trò chơi đưa chiến sĩ qua sông

Đội 6+ Đội 2

Người quản trò: Số 5

Hạng:

Đội 6+ Đội 3

Người quản trò: Số 9

Hạng:

Đội 6+ Đội 5

Người quản trò: Số 7

Hạng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHUYẾN DU KHẢO 2017 TẠI TỊNH BIÊN-AN GIANG

1. Thời gian: Tập trung 4 giờ 30 sáng 10/12/2017 tại trường THCS Phú Lộc

2. Địa điểm: Xe số 1: Rừng Tràm Trà Sư- Chùa Bàu Mướp-Siêu Thị Tứ Sơn

3.Kinh phí tổ chức:

-Ban tổ chức ( Giáo viên): Đóng 100 000 đ/ người

-Học sinh: 230 000 đ

+ Vé xe: 145 000 đ

+ Vé tham quan Trà sư: 45 000 đ

+ Tiền ăn 2 buổi: 40 000 đ ( Một buổi ăn phụ trên xe, một buổi ăn tại Tịnh Biên)

4.Giáo viên quản lý xe trực tiếp: Thầy Đoàn Ngọc Lợi 0964.686395

Giáo viên theo đoàn : Thầy Nguyễn Tuấn Vũ:0972.704140

5. Lịch trình: Xe số 1

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

5giờ 00 17/12/2017

Trường THCS Phú Lộc

Xe xuất phát đi Trà Sư

6 giờ 30 phút

Huyện Tịnh Biên

Ăn sáng ( Bánh mì trên xe-nước suối)

7 giờ 30 phút

Rừng tràm Trà Sư ( Đi xuồng máy)

Tham quan rừng tràm ( Đi theo đoàn)

10 giờ 30 phút

Tập trung bến tàu về xe

Về TT Nhà Bàng dùng cơm trưa

11 giờ 15

Dùng cơm trưa tại Nhà Bàng

( Nước uống phát sinh tự túc)

12 giờ 00 phút

Tập trung lên xe

Đi chùa Bàu Mướp

13 giờ

Tập trung lên xe

Đi siêu Thị Tứ Sơn

16 giờ 00 phút

Tập trung lên xe

Về Phú Lộc

18 giờ 00 phút

Xe về THCS Phú Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHUYẾN DU KHẢO 2017 TẠI TỊNH BIÊN-AN GIANG

1. Thời gian: Tập trung 4 giờ 30 sáng 10/12/2017 tại trường THCS Phú Lộc

2. Địa điểm: Xe số 2: Rừng Tràm Trà Sư- Chùa Bàu Mướp-KVC Vạn Hương Mai-Siêu Thị Tứ Sơn

3.Kinh phí tổ chức:

-Ban tổ chức ( Giáo viên): Đóng 100 000 đ/ người

-Học sinh: 250 000 đ

+ Vé xe: 145 000 đ

+ Vé tham quan Trà sư: 45 000 đ

+ Vé cổng Vạn Hương Mai : 20 000 đ

+ Tiền ăn 2 buổi: 40 000 đ ( Một buổi ăn phụ trên xe, một buổi ăn tại Tịnh Biên)

4. Giáo viên quản lý xe trực tiếp: Thầy Nguyễn Tuấn Vũ:0972.704140

Giáo viên theo đoàn : Thầy Đoàn Ngọc Lợi 0964.686395

5. Lịch trình: Xe số 2

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

5giờ 00 17/12/2017

Trường THCS Phú Lộc

Xe xuất phát đi Trà Sư

6 giờ 30 phút

Huyện Tịnh Biên

Ăn sáng ( Bánh mì trên xe-nước suối)

7 giờ 30 phút

Rừng tràm Trà Sư ( Đi xuồng máy)

Tham quan rừng tràm ( Đi theo đoàn)

10 giờ 30 phút

Tập trung bến tàu về xe

Về TT Nhà Bàng dùng cơm trưa

11 giờ 15

Dùng cơm trưa tại Nhà Bàng

( Nước uống phát sinh tự túc)

12 giờ 00 phút

Tập trung lên xe

Đi chùa Bàu Mướp

13 giờ

Tập trung lên xe

Đi khu vui chơi Vạn Hương mai

15 giờ 30 phút

Tập trung lên xe

Đi siêu Thị Tứ Sơn

16 giờ 30 phút

Tập trung lên xe

Về Phú Lộc

18 giờ 30 phút

Xe về THCS Phú Lộc

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 902
Năm 2022 : 811.288